Some Editing Tips

For advanced users only.


Modlitwa

Panie Jezu, staję przed Tobą taki jaki jestem.

Przepraszam za moje grzechy, żałuję za nie, proszę przebacz mi.

W Twoje Imię przebaczam wszystkim cokolwiek uczynili przeciwko mnie.

Wyrzekam się szatana, złych duchów i ich dzieł.

Oddaję się Tobie Panie Jezu całkowicie teraz i na wieki.

Zapraszam Cię do mojego życia, przyjmuję Cię jako mojego Pana, Boga i Odkupiciela.

Uzdrów mnie, odmień mnie, wzmocnij na ciele, duszy i umyśle.

Przybądź Panie Jezu, osłoń mnie Najdroższą Krwią Twoją i napełnij Swoim Duchem Świętym.

Kocham Ciebie Panie Jezu.

Dzięki Ci składam.

Pragnę podążać za Tobą każdego dnia w moim życiu.

Amen.

How to find a string of characters in LibreOffice Writer

If you use regular expression search (and replace) in Writer, and you want to find a string between two characters, e.g. square brackets, use this string:

\[[^]]+\]

And here is another “magic” string to find text between regular brackets “()”:

\([^)]+\)

Find and Replace: find a four-digit string

[:digit:]{4}

How to add a comma after the name

This is for hand formating of reference lists like this one:

Johnson A.J., Franklin D., Moore S.J…

into the format with commas after family names of the authors:

Johnson, A.J., Franklin, D., Moore, S.J…

Find:

 [:upper:]\.
(note: space before the string)

Replace with:

, &

How to find a coma-separated decimal number in Writer

Use this regular expression:

\<[0-9]*,[0-9]*\>

Tab[ela ]{3,4}[:digit:]\.

Use this regular expression:

Tab[ela ]{3,4}[:digit:]\.